en-vrachtbrief-meerdere-keren-Met de komst van versie 15.6v4 kan PrintCMR één document meerdere keren afdrukken, inclusief een oplopend volgnummer.
Dit maakt mogelijk om een repeterende vrachtbrief in stapels van b.v. 80 stuks in één keer af te drukken en te verwerken.

Het meervoudige nummersysteem wordt ondersteund in de CMR, AVC, Begeleidingsbrief en de Dangerous Goods

De overige documenten die een volgnummer gebruiken, doen het nog op de enkelvoudige wijze, omdat meervoudig nummeren daar niets toevoegt.

Om een document te voorzien van meerdere volgnummers, klik daarvoor op het volgnummer.

Vervolgens ontstaat er een popup scherm, waar het aantal volgnummers kan worden opgegeven.
Via de knop "Verwerken" worden deze nummers aangemaakt, waarbij de totaal teller ook wordt opgehoogd.
PrintCMR waarborgt hiermee een éénmalige uitgave van een volgnummer.Binnen de CMR en de AVC is dit de meest wenselijke situatie, omdat unieke nummers bijdragen aan de herkenbaarheid van het document.

De Begeleidingsbrief kent al een uniek nummer, waar een eigen uniek nummer kan worden toegevoegd. Dat maakt het snel controleren op projectnivo van alle ingezamelde documenten veel eenvoudiger.Zodra op de knop "Printen" wordt gedrukt, ontstaat het dialoogscherm, waar het aantal Formulieren kan worden opgegeven.
Dit betreft het aantal afdrukken per uniek volgnummer.

Het verwerken van 21 volgnummers met het aantal Formulieren op 3, houdt in dat er in totaal 63 pagina's worden afgedrukt.
Natuurlijk is de volgorde overeenkomstig de formulieren, zoals ze in de printer zitten.

Tot slot wijzen we er op dat zowel oplopend als aflopend kan worden genummerd.
Dit is op te geven onder de knop "Standaard instelling".

Let er ook op dat het afdrukken van volgnummers in het document op "On" staat. Het aantal unieke nummers wordt dan eveneens weergegeven om verrassingen tijdens het afdrukken te voorkomen.
Tip voor het verwerken in de Begeleidingbrief:

Het oplopend nummeren kunt u overlaten aan PrintCMR.
Het invoervak van het volgnummer is zelf te muteren, waardoor u ook een volgnummer uit b.v. Excel kan plakken in het volgnummer vak.

Door b.v. het volgende regels in Excel te plaaten:

PROJ001-01
PROJ001-02
PROJ001-02

kunt u via het selecteren van deze drie cellen, gevolgd door het uittrekken van de rechter onderhoek naar beneden toe, een grote reeks nummers aanmaken.

U ziet dat het volgnummer oploopt, terwijl het projectnummer in stand blijft.
Door daarna alle volgnummers te selecteren en te kopieren naar het klembord, is deze reeks nummers te plakken in het volgnummervak van de begeleidingsbrief in PrintCMR.


Met deze mogelijkheid kunt u alle varianten van volgnummers erg snel opbouwen.
Optimale herkenning draagt bij aan de controle van de reeks uitgegeven documenten.